logoOLD

Regulamin pracowni studenckich
Skrypty do ćwiczeń labolatoryjnych
Ćwiczenia Przemysłowe - III rok Chemii
Praca zbiorowa - Adsorbenty i Katalizatory. Wybrane technologia a środowisko
Praktyka ochrony środowiska (pod red. A. Lesiuk)
Praca zbiorowa
Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz (pod red. M. Drach)

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE