logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2012

 • P. Kowalik, W. Próchniak, M. Konkol, T. Borowiecki, The quantitative description of the effects of cesium doping on the activity and properties of Cu/ZnO/Al2O3 catalyst in low-temperature water gas shift, Appl. Catal. A: Gen., 423-424 (2012) 15-20.
 • K. Antoniak, P. Kowalik, W. Próchniak, M. Konkol, A. Wach, P. Kuśtrowski, J. Ryczkowski, Effect of flash calcined alumina support and potassium doping on the activity of Co-Mo catalysts in sour gas shift process, Appl. Catal. A: Gen., 423-424 (2012) 114-120.
 • E. Papadopoulou, D. Delimaris, A. Denis, A. Machocki, T. Ioannides, Alcohol reforming on cobalt-based catalysts prepared from organic salt precursors, Internat. J. Hydrogen Energy, 37 (2012) 16375-16381.
 • P. Oleszczuk, A. Malara, I. Josko, A. Lesiuk, The phytotoxicity changes of sewage sludge-Amended soils, Water, Air, and Soil Pollution, 223 (2012) 4937-4948.
 • T. Borowiecki, A. Gołębiowski, L. Kępiński, M. Pańczyk, J. Ryczkowski, K. Stołecki, Zawęglanie modyfikowanych katalizatorów niklowych do prereformingu, Przem. Chem., 91 (2012) 2186-2191.
 • P. Borowski, T. Peña Ruiz, M. Barczak, K. Pilorz, S. Pasieczna-Patkowska, Application of the multi-parameter SQM harmonic force field, and ESFF harmonic frequencies scaling procedures to the determination of the vibrational spectra of silicon- and sulfur(II)-containing compounds, Spectrochim. Acta Part A: Molec. Biomolec. Spectrosc., 86 (2012) 571–585.
 • P. Borowski, S. Pasieczna-Patkowska, M. Barczak, K. Pilorz, Theoretical determination of the infrared spectra of amorphous polymers, J. Phys. Chem. A, 116 (2012) 7424-7435.
 • N.A. Ivashchenko, W. Gac, V.A. Tertykh, V.V. Yanishpolskii, S.A. Khainakov, A.V. Dikhtiarenko, S. Pasieczna-Patkowska, W. Zawadzki, Preparation, Characterization and catalytic activity of palladium nanoparticles embedded in the mesoporous silica matrices, World Journal of Nano Science and Engineering, 2 (2012) 117-125 (doi:10.4236/wjnse.2012.23015).
 • B. Stasińska, A. Chodyń, S. Skupiński, Gac, W. Zawadzki, Badania trwałości aktywności katalizatorów palladowych katalitycznego utleniania metanu oraz możliwość poprawy aktywności katalizatorów w procesie utleniania metanu świeżych i „wypracowanych”, Nauka i Przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe możliwości i wyzwania, Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-086-3, str. 797-804.
 • B. Stasińska, M. Pańczyk, W. Gac, M. Rotko,W. Zawadzki, M. Kuśmierz, D. Nazimek, A. Marcewicz-Kuba, S. Nawrat, S. Napieraj, B. Kucharczyk, W. Tylus, Zielona technologia ‒ Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń węglowych, Nauka i Przemysł, metody spektroskopowe w praktyce, nowe możliwości i wyzwania, Lublin 2012, ISBN 978-83-7784-086-3, str. 805-810.
 • B. Stasińska, D. Nazimek, M. Kuśmierz, A. Marcewicz-Kuba, Reactor of catalytic methane oxidation from ventilation air – from laboratory to quarter-technical scale prototype, AGH Journal of Mining and Geoengineering, 36/3 (2012) 331-337.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE