logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2014

 • W. Luo, W.-H. Doh, Y. Law, F. Aweke, L. Salamacha, K. Skrzypiec, A. Ksiazek-Sobieszek, A. Sobieszek, F. Le Normand, A. Machocki, S. Zafeiratos, Single layer graphene as an effective mediator of the metal- support interaction, J. Phys. Chem. Lett., 5 (2014) 1837-1844.
 • M. Rotko, A. Machocki, G. Słowik, The mechanism of the CH4/O2 reaction on the Pd-Pt/γ-Al2O3 catalyst: A SSITKA study, Appl. Catal. B: Environ., 160-161 (2014) 298-306.
 • M. Greluk, P. Rybak, G. Słowik, M. Rotko, A. Machocki, Comparative study on steam and oxidative steam reforming of ethanol over 2KCo/ZrO2 catalyst, Catal. Today, 242A (2015) 50-59.
 • T. Borowiecki, A. Denis, M. Rawski, K. Stołecki, A. Gołębiowski, J. Dmytrzyk, A. Kotarba, Studies of potassium-promoted nickel catalysts for methane steam reforming, Appl. Surf. Sci., 300 (2014) 191-200.
 • P.Oleszczuk, I. Jośko, B. Futa, S. Pasieczna-Patkowska, E. Pałys, P. Kraska, Effect of pesticides on microorganisms, enzymatic activity and plant in biochar- amended soil, Geoderma, 214-215 (2014) 10-18.
 • M. Barczak, M. Oszust, K. Michalak, K. Gdula, S. Pasieczna-Patkowska, E. Zięba, A. Dąbrowski, Functionalized SBA-15 organosilicas as sorbents of mercury(II), cadmium(II) and copper(II), Glass Phys. Chem., 40 (2014) 41–48.
 • K. Tyszczuk-Rotko, M. Rotko, Voltammetric determination of platinum at a lead film electrode in environmental water samples, Environment. Monitoring Assess., 186 (2014) 7801-7806.
 • M. Rotko, A. Machocki, Problem analizy materiałów katalitycznych dla procesu utleniania sadzy ze spalin silników Diesla, Przem. Chem., 93 (2014) 1846-1849.
 • S. Turczyniak, A. Machocki, Katalizatory do otrzymywania wodoru w reformingu parowym bio-etanolu, Przem. Chem., 93 (2014) 1850-1854.
 • Z. Surowiec, M. Wiertel, W. Gac, M. Budzynski, Positron annihilation studies of mesoporous iron-molybdenum modified MCM-41 silica, Acta Phys. Polonica A, 125 (2014) 789-792.
 • M. Wiertel, Z. Surowiec, W. Gac, M. Budzynski, Positron annihilation in MnFe2O4/MCM-41 nanocomposite, Acta Phys. Polonica A, 125 (2014) 793-797.
 • Z. Surowiec, M. Wiertel, W. Gac, M. Budzynski, The influence of reduction process on the iron molybdenum nanoparticles in modified MCM-41 silica, Acta Phys. Polonica A, 125 (2104) 846-849.
 • M. Kuśmierz, S. Pasieczna-Patkowska, FT-IR/PAS study of surface EDTA-ZnO interactions, Annales UMCS, Sectio AA Chemia, LXVIII (2013) 25-31 (ukazało się 20.10.2014).
 • S. Pasieczna-Patkowska, T. Olejnik, Analysis of cosmetic products using different IR spectroscopy techniques, Annales UMCS, Sectio AA Chemia, LXVIII (2013) 95-106 (ukazało się 20.10.2014).
 • J. Pawlonka, G. Słowik, W. Gac, T. Borowiecki, An application of microemulsion method for synthesis of copper-zinc materials, Annales UMCS, Sectio AA Chemia, LXVIII (2013) 107-120 (ukazało się 20.10.2014).

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE