logoOLD

Analizatory Micromeritics AutoChem II 2920

tpr

Aparatura dostarcza informacji o:

  • właściwości katalizatorów w atmosferach redukujących i utleniających
  • rozkładu (udziału) i siły miejsc aktywnych o różnej reaktywności i aktywności katalitycznej (pomiar heterogeniczności powierzchni)
  • kierunku i intensywności przemian chemicznych chemisorbowanych reagentów i produktów przejściowych
  • reaktywności depozytów węglowych tworzących się na powierzchni katalizatorów w reakcjach z udziałem związków organicznych
  • kwasowości i zasadowości powierzchni katalizatorów
  • oraz szeregu innych, specyficznych właściwości fizykochemicznych.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE