logoOLD

Działalność badawcza jednostki

Zobacz aktualnie realizowane projekty w Zakładzie Technologii Chemicznej UMCS.

Badania katalizatorów heterogenicznych ważnych procesów technologicznych

Poznawanie zależności pomiędzy składem, sposobem preparatyki, i aktywnością oraz selektywnością katalizatorów, synteza nowych materiałów mających zastosowanie jako katalizatory w wielu procesach technologicznych, w tym:

  • otrzymywanie wodoru (ogniwa paliwowe, przemysł związków azotowych, przemysł petrochemiczny)
  • metanizacja ditlenku węgla
  • przeróbka gazu ziemnego
  • uwodornienie związków organicznych
  • selektywne utlenianie związków organicznych
  • usuwanie lotnych zanieczyszczeń (tlenki azotu, tlenki węgla, lotne związki organiczne)

Badania oddziaływania przemysłu i gospodarki komunalnej na środowisko naturalne

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE