logoOLD

{besps}showcase{/besps}

prof. Tadeusz Borowiecki - medal Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

W czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 (23.10.2016) Pan profesor Tadeusz Borowiecki otrzymał medal Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Serdecznie gratulujemy

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE