logoOLD

W 2011 roku została przeprowadzona ewidencja prac wykonanych przez Studentów w Zakładzi Technologii Chemicznej. Baza danych obejmuje rozprawy doktorskie, prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie. Baza danych jest przez cały czas aktualizowana. 

Baza danych zawiera następujące dane:

  • tytuł
  • autor pracy
  • promotor
  • opiekun
  • roku wykonania pracy
  • numer ewidencyjny
  • najnowsze prace (wykonane po roku 2011) będą zawierać róznież abstrakty.

 Link do bazy danych znajduje się tutaj.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE