logoOLD

Zostań naszym studentem

  • Studenci, którzy wykażą się dobrymi wynikami w nauce, inicjatywą i chęcią mają możliwość skorzystać z programów umożliwiających kontynuowanie części studiów w ramach programów krajowych i europejskich (MOST i ERASMUS).
  • Studenci wykonujący prace magisterskie w Zakładzie uczestniczą w realizacji projektów badawczych pod opieką pracowników naukowych i mają pełny dostęp do aparatury badawczo-pomiarowej.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE