logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2003

 • J. Ryczkowski, M. Kuśmierz, D. Nazimek, S. Pasieczna, Hydrogenolysis of n-butane over Ru/Al2O3 catalysts, Adsorp. Sci. Technol., 20 (2002) 995-1011. (praca ukazała się w 2003 r)
 • S. Pasieczna, J. Ryczkowski, Infrared photoacoustic spectroscopy – Advantages and disadvantages in surface science and catalysis research, J. Phys. IV France, 109 (2003) 65-71.
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna, Recent applications of FT-IR/PAS in surface science, J. Phys. IV France, 109 (2003) 79-88.
 • T. Borowiecki, R. Dziembaj, M. Drozdek, G. Giecko, M. Pańczyk, Z. Piwowarska, Studies of the model Ni-Mo/alumina catalysts in the n-butane reaction hydrogenolysis, Appl.Catal. A: Gen., 247 (2003) 17-25;
 • V.M. Gun'ko, R. Leboda, V.I. Zarko, J. Skubiszewska-Zieba, W. Grzegorczyk, E.M. Pakhlov, E.F. Voronin, O. Seledets, E. Chibowski, Fumed oxides modified due to pyrolysis of cyclohexene, Colloids And Surfaces A: Physicochem. Engin. Aspects, 218 (2003) 103-124.
 • A. Machocki, T. Ioannides, B. Stasińska, W. Gac, A. Denis, S. Pasieczna, Zastosowanie metod temperaturowo programowanych do charakteryzowania perowskitowych katalizatorów manganowo-lantanowych modyfikowanych srebrem i przeznaczonych dla bezpłomieniowego spalania metanu, Przem. Chem., 82 (2003) 216-220.
 • T. Borowiecki, M. Czubryt-Idzik, A. Denis, W. Gac, A. Gołębiowski, Cz. Sikorska, K. Stołecki, Promotowane katalizatory niklowe w reakcji reformingu parowego węglowodorów, Przem. Chem., 82 (2003) 671-674.
 • R. Jezior, A. Machocki, Utleniające sprzęganie metanu na tlenkowym katalizatorze wapniowo-sodowym modyfikowanym jonami chlorkowymi, Przem. Chem., 82 (2003) 707-709.
 • J. Ryczkowski, Zastosowania podczerwieni w badaniach katalitycznych, Przem. Chem., 82 (2003) 760-762.
 • M. Pańczyk, W. Gac, A. Denis, Cz. Sikorska, M. Czubryt-Idzik, A. Gołębiowski, K. Stołecki, T. Borowiecki, Katalizatory Ni/MgO-Al2O3 w reakcji reformingu metanu z parą wodną i/lub ditlenkiem węgla, Przem. Chem., 82 (2003) 748-751.
 • J. Ryczkowski, T. Borowiecki, Modyfikatory katalizatorów heterogenicznych, Przem. Chem., 82 (2003) 763-765.
 • T. Borowiecki, A. Gołębiowski, Procesy otrzymywania gazów syntezowych i wodoru, Przem. Chem., 82 (2003) 812-814.
 • A. Machocki, B. Stasińska, A. Denis, Katalityczne spalanie gazu ziemnego i biogazu nie emitujące tlenku azotu, Przem. Chem., 82 (2003) 1039-1040.
 • J. Ryczkowski, Katalizatory samochodowe, Laboratoria Aparatura Badania (LAB), 4 (2003) 13-19.
 • J. Rayss, G. Sudolski, A. Gorgol, J. Ryczkowski, S. Pasieczna, A. Goławska, Kinetyka fotopolimeryzacji Ebecryli stosowanych jako matryce luminoforów w światłowodowym czujniku promieniowania UV, IX Konferencja naukowa Światłowody i ich zastosowania, Krasnobród 2003, (ISBN 83-227-2150-1), Wyd. UMCS, Lublin 2003, tom. II, str. 705-710.
 • T. Borowiecki, Promotory katalizatorów reformingu parowego węglowodorów, Spotkanie producentów i użytkowników katalizatorów, Ustka, 15-17 październik 2002, referat, Wyd. INS, Puławy, 2003, 9-29 (wydano na płycie w wersji elektronicznej w 2003r)
 • A. Machocki, A. Denis, R. Jezior, Catalytic oxidative coupling of methane with selective products adsorption and in the presence of carbon tetrachloride, Annals of the Polish Chemical Society – Year 2003, Polish Chemical Society, Warszawa, vol. 2, Part III, 1246-1250.
 • T. Borowiecki, M. Czubryt-Idzik, W. Gac, Cz. Sikorska, A. Gołębiowski, K. Stołecki, The catalysts Ni/ a -Al2O3 modified with magnesium oxide, Annals of the Polish Chemical Society – Year 2003, Polish Chemical Society, Warszawa, vol. 3, 1210-1214.
 • S. Pasieczna, J. Ryczkowski, J.C. Figueiredo, FT-IR/PAS analysis of modified carbon support, Annals of the Polish Chemical Society – Year 2003, Polish Chemical Society, Warszawa, vol. 3, 1251-1255.
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna, B. Peregryn, Analysis of CD DISCS BY FT-IR/PAS, Annals of the Polish Chemical Society – Year 2003, Polish Chemical Society, Warszawa, vol. 3, 1177-1181.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE