logoOLD

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W ROKU 2008

 • A. Machocki, M. Rotko, B. Stasińska, SSITKA studies of the catalytic flameless combustion of methane, Catal. Today, 137 (2008) 312-317.
 • B. Stasińska, A. Machocki, K. Antoniak, M. Rotko, J.L. Figueiredo, F. Goncalves, Importance of palladium dispersion in Pd/Al2O3 catalysts for complete oxidation of humid low-methane-air-mixtures, Catal. Today, 137 (2008) 329-333.
 • W. Gac, G. Giecko, S. Pasieczna-Patkowska, T. Borowiecki, L. Kępiński, The influence of silver on the properties of cryptomelane type manganese oxides in N2O decomposition reaction, Catal. Today, 137 (2008) 397-402.
 • G. Giecko, T. Borowiecki, W. Gac, J. Kruk, Fe2O3/Al2O3 catalysts for the N2O decomposition in the nitric acid industry, Catal. Today, 137 (2008) 403-409.
 • A. Denis, W. Grzegorczyk, W. Gac, A. Machocki, Steam reforming of ethanol over Ni/support catalysts for generation of hydrogen for fuell cell applications, Catal. Today, 137 (2008) 453-459.
 • W. Gac, J. Goworek, G. Wójcik, L. Kępiński, The properties of gold catalysts precursors adsorbed on the MCM-41 materials modified with Mn and Fe oxides, Adsorption, 14 (2008) 247-256.
 • A. Machocki, R. Jezior, Oxidative coupling of methane over sodium-calcium oxide catalyst modified with chloride ions, Chem. Engn. J., 137 (2008) 643-652.
 • A. Deryło-Marczewska, W. Gac, N. Popivnyak, G. Żukociński, S. Pasieczna-Patkowska, Synthesis and characterization of bimetallic Ag-Mn-MCM-41 materials, Pol. J. Chem., 82 (2008) 263-270.
 • T. Borowiecki, A. Denis, M. Pańczyk, W. Gac, K. Stołecki, Steam reforming of methane on the Ni-Re catalysts, Pol. J. Chem., 82 (2008) 1733-1742.
 • M. Barczak, A. Dąbrowski, J. Ryczkowski, S. Pasieczna-Patkowska, FT-IR/PAS studies of ethylene-bridged polysilses-quioxanes functionalized with different groups, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 301-304.
 • M. Hofman, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, L. Wachowski, Identification of functional groups on the surface of modified organic materials using the FT-IR/PAS method, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 325-328.
 • W. Janusz, E. Skwarek, S. Pasieczna-Patkowska, A. Ślósarczyk, Z. Paszkiewicz, A. Rapacz-Kmita, A study of surface properties of calcium phosphate by means of photoacoustic spectroscopy (FT-IR/PAS), potentiometric titration and electrophoretic measurements, method, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 329-333.
 • A. Kierys, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, A. Borówka, J. Goworek, Organic deposits on MCM-41 surface after thermal treatment of as-synthesized samples, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 335-338.
 • D. Kołodyńska, J. Ryczkowski, Z. Hubicki, FT-IR/PAS studies of chelates adsorption on anion exchangers, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 339-343.
 • S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, FT-IR/PAS of the EDTA adsorbed on aluminawith the various surface areas, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 351-355.
 • J. Ryczkowski, Recent applications of FT-IR/PAS studies in catalysis, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 357-361.
 • Ł. Szajnecki, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, M. Maciejewska, FT-IR/PAS applications for the structure studies of selected polymers, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 369-372.
 • G. Wójcik, S. Pasieczna-Patkowska, Z. Hubicki, J. Ryczkowski, Investigation of platinum(IV) ions sorption on SIRs by using Photoacoustic and DRS methods, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 373-376.
 • G. Wroński, S. Pasieczna-Patkowska, Z. Hubicki, Mechanism of sorption sulpho-derivate organic chelating agents on strong base anion exchanger Amberlite IRA-402 by FT-IR/PAS and DRS methods, Europ. Phys. J. Special Topics,154 (2008) 377-380.
 • T. Borowiecki, Stan rozwoju technologii ocvzyszczania i przetwórstwa gazu procesowego, w Czysta energia. Produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego (pod red. T. Borowieckiego, J. Kijeńskiego, J. Machnikowskiego, M. Ściążko), rozdz. 5.1, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, 2008 (ISBN 978-83-913434-6-3), str. 189-206.
 • T. Borowiecki, J. Ryczkowski, Katalizatory reformingu gazu wieloskładnikowego dla reaktoraogrzewanego gazem procesowym (GHR), w Czysta energia. Produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego (pod red. T. Borowieckiego, J. Kijeńskiego, J. Machnikowskiego, M. Ściążko), rozdz. 5.2.3, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, 2008 (ISBN 978-83-913434-6-3), str. 218-221.
 • A. Gołębiowski, T. Borowiecki, Wytwarzanie wodoru z metanolu - nowe katalizatory, w Czysta energia. Produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego (pod red. T. Borowieckiego, J. Kijeńskiego, J. Machnikowskiego, M. Ściążko), rozdz. 6.2.8, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, 2008 (ISBN 978-83-913434-6-3), str. 314-317.
 • A. Dębczak, J. Ryczkowski, Zastosowanie spektroskopii fotoakustycznej (FT-IR/PAS) w badaniach oddziaływania chelatów z tlenkami nieorganicznymi – część I , Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, Lublin 18-20.06.2008, monografia w materiałach konferencyjnych pod red. Z. Hubickiego, Zakład Poligrafii UMCS, Lublin, 2008, ISBN 978-83-227-2848-2, str. 188-192.
 • J. Ryczkowski, A. Dębczak, Zastosowanie spektroskopii fotoakustycznej (FT-IR/PAS) w badaniach oddziaływania chelatów z tlenkami nieorganicznymi – częć wII , Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, Lublin 18-20.06.2008, monografia w materiałach konferencyjnych pod red. Z. Hubickiego, Zakład Poligrafii UMCS, Lublin, 2008, ISBN 978-83-227-2848-2, str. 228-235.
 • M. Rotko, A. Machocki, B. Stasińska, Zastosowanie metody SSITKA do badania procesu całkowitego utleniania metanu,
 • Z. Hubicki, E. Zięba, G. Wójcik, J. Ryczkowski, Badania FT-IR/PAS i SEM EDX glinokrzemianów modyfikowanych Cs(I), Th(IV) i U(VI), Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, Lublin 18-20.06.2008, monografia w materiałach konferencyjnych pod red. Z. Hubickiego, Zakład Poligrafii UMCS, Lublin, 2008, ISBN 978-83-227-2848-2, str. 303-306.
 • J. Ryczkowski, S. Pasieczna-Patkowska, K. Stołecki, Zastosowanie spektroskopii IR do badania depozytu węglowego w zużytym przemysłowym katalizatorze uwodornienia benzenu, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, Lublin 18-20.06.2008, monografia w materiałach konferencyjnych pod red. Z. Hubickiego, Zakład Poligrafii UMCS, Lublin, 2008, ISBN 978-83-227-2848-2, str. 406-409.
 • A. Dębczak, J. Ryczkowski, S. Pasieczna-Patkowska, Spectroscopic studies of EDDS and EDTA chelates interaction with aluminum oxide, 9th Pannonian International Symposium on Catalysis, 8-12 September 2008, Strbske pleso High Tatras National Park Slovakia, ISBN 978-80-227-2923-9, pp 410-415.
 • J. Ryczkowski, T. Borowiecki, W. Gac, Catalysts for multicomponent gas reforming in gas heated reformer (GHR). Part I – preparation of the two type of nickel catalysts and their physicochemical characteristic, 9th Pannonian International Symposiumon Catalysis, 8-12 September 2008, Strbske pleso High Tatras National Park Slovakia, ISBN 978-80-227-2923-9, pp 416-421.
 • J. Ryczkowski, T. Borowiecki, W. Gac, Catalysts for multicomponent gas reforming in gas heated reformer (GHR). Part II – determination of the catalytic proprieties (activity, resistance to coking),9th Pannonian International Symposium on Catalysis, 8-12 September 2008, Strbske pleso High Tatras National Park Slovakia, ISBN 978-80-227-2923-9, pp 422-427.
 • E. Robens, A. Dąbrowski, E. Mendyk, J. Goworek, K. Skrzypiec, M. Drewniak, M. Dumańska-Słowik, W. Gac, R. Dobrowolski, S. Pasieczna-Patkowska, M. Huber, M. Iwan, K.J. Kurzydłowski, T. Płociński, J. Ryczkowski, Z. Rzączyńska, J.W. Sobczak, Investigation of surface properties of lunar regolith – Part IV, Annales UMCS, Sectio AA Chemia, LXIII (2008) 144-168.
 • J. Ryczkowski, Laser Spectroscopy Applied to Catalysis Research, Chapter 14 in Lasers in Chemistry: Probing and Influencing Matter (M. Lackner, Ed.), Wiley-VCH, 2008, ISBN: 978-3-527-31997-8, pp 403-422.
 • S. Pasieczna-Patkowska, A. Dąbrowski, E. Robens, J. Ryczkowski, FT-IR/PAS studies of Lunar regolith samples, Acta Phys Polonica A, 114 (2008) A163-A168
 • A. Lesiuk, Wpływ lokalizacji oraz natężenia ruchu na poziom emisji NO2 na wybranych skrzyżowaniach w Lublinie, w Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2008, str. 105-108.

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE