logoOLD

W okresie istnienia Zakładu opublikowano ponad 300 oryginalnych artykułów naukowych, w większości w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Pracownicy Zakładu czynnie uczestniczą w konferencjach międzynarodowych i krajowych. Są twórcami około 30 uzyskanych patentów.

Przykładowe publikacje z ostatnich lat:

  • M. Greluk, M. Rotko, S. Turczyniak-Surdacka, Comparison of catalytic performance and coking resistant behaviors of cobalt- and nickel based catalyst with different Co/Ce and Ni/Ce molar ratio under SRE conditions, Appl. Catal. A: Gen., 590 (2020) 117334.
  • W. Gac, W. Zawadzki, W. Zawadzki, M. Rotko, M. Rotko, G. Kolb, Effects of support composition on the performance of nickel catalysts in CO2 methanation reaction, Catal. Today, DOI: 10.1016/j.cattod.2019.07.026.
  • C. Papadopoulos, K. Kappis, J. Papavasiliou, J. Vakros, M. Kuśmierz, W. Gac, Y. Georgiou, Y. Deligiannakis, G. Avgouropoulos, Copper-promoted ceria catalysts for CO oxidation reaction, Catal. Today, DOI: 10.1016/j.cattod.2019.06.078.
  • B. Klik, D. Kulikowska, Z.M. Gusiatin, S. Pasieczna-Patkowska, Washing agents from sewage sludge: efficiency of Cd removal from highly contaminated soils and effect on soil organics balance, J. Soils Sediments, (2019); DOI: 10.1007/s11368-019-02367-7

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE