logoOLD

ztch_01
ztch_02
ztch_03
ztch_04
ztch_05

Nagrody pracowników:

Prof. dr Karol Akerman
Za działalność w okresie odbudowy przemysłu chemicznego został uhonorowany nagrodami państwowymi:

 • w 1951 r. - I stopnia- w zakresie postępu technicznego za opracowanie i uruchomienie produkcji kwasu siarkowego i anhydrytu w Wizowie;
 • w 1953 r. - II stopnia w zakresie postępu technicznego za opracowanie i uruchomienie elektrorafinacji miedzi.

Prof. dr hab. Janusz Barcicki
Za ogromne zasługi dla Uniwersytetu i środowiska został odznaczony:

 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyżem Kawalerskim OOP,
 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
 • Odznakami „Zasłużony dla Miasta Lublina” i „Zasłużony dla Lubelszczyzny”.
 • był trzykrotnym laureatem Nagród Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki
Za ogromne zasługi dla Uniwersytetu i środowiska został odznaczony:

 • Złoty Krzyż Zasługi (1989; nr leg. 607-89-3),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009; nr leg. 114924),
 • Krzyż Kawalerski OOP (2011; nr leg. 520-2011-71).

Dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw. UMCS
Za zasługi dla Uniwersytetu i środowiska został odznaczony: 

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2012; nr leg. 463-2012-34),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011; nr leg. 125954).

Prof. hab. Janusz Ryczkowski
Za zasługi dla Uniwersytetu i środowiska został odznaczony:

 • Medal okolicznościowy PTChem za wkład pracy na rzecz Towarzystwa oraz za działalność w Prezydium ZG w kadencji 2013-2015 (Gdańsk 21.09.2015),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009; nr leg. 114913),
 • Złoty Krzyż Zasługi (2010; nr leg. 271-2010-63).

Dr Bogusław Chmiel
Za zasługi dla Uniwersytetu i środowiska został odznaczony:

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1978; nr leg. 554-78-2),
 • Złoty Krzyż Zasługi (1983; nr leg. 813-83-1),
 • Krzyż Kawalerski OOP (1993; nr leg. 123-93-2);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002; nr leg. 80060).

Dr Adam Lesiuk
Za zasługi dla Uniwersytetu i środowiska został odznaczony:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013; nr leg. 138193).

Dr Wiesław Grzegorczyk
Za zasługi dla Uniwersytetu i środowiska został odznaczony:

 • Złoty Krzyż Zasługi (2011; leg nr. 6-2011-11),
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011; nr leg. 359-2011-51),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005; nr leg. 93723).

Mgr Andrzej Denis
Za zasługi dla Uniwersytetu i środowiska został odznaczony:
 

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1978; nr leg. 554-78-3),
 • Złoty Krzyż Zasługi (1983; nr leg. 813-83-2),
 • Krzyż Kawalerski OOP (1993; nr leg. 123-93-3),
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011; nr leg. 359-2011-31).

Mgr Maria Czubryt-Idzik

 • Złoty medal za długoletnią służbę (2012; 275-2012-20),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2004; nr leg. 49-2004-57).

mgr Małgorzata Agnieszka Pasicz
Za zasługi dla Uniwersytetu i środowiska została odznaczona:

 • Srebny medal za długoletnią służbę (2013; 341-2013-106).

Czesława Sikorska

 • Złoty medal za długoletnią służbę (2012; 275-2012-96).

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE