logoOLD

 • W Katedrze pracują:
 • 1 profesor tytularny
 • 1 profesor uczelniany
 • 1 doktor habilitowany
 • 5 doktorów
 • Pracownicy dydaktyczni
 • prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
 • dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS
 • dr hab. Sylwia Pasieczna-Patkowska
 • dr Marcin Cichy
 • dr Magdalena Greluk
 • dr Marek Rotko
 • dr Grzegorz Słowik
 • dr Witold Zawadzki
 • Pracownicy emerytowani
 • prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki - emeryt/wolontariat
 • prof. dr hab. Andrzej Machocki - (✟ 18-05-2019)
 • dr Bogusław Chemiel
 • dr Wiesław Grzegorczyk
 • Doktoranci
 • mgr Tomasz Olejnik
 • mgr Justyna Pawlonka.

 

Zobacz informacje o godzinach konsultacji

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE