logoOLD

ztch_01
ztch_02
ztch_03
ztch_04
ztch_05

W Zakładzie pracują:

 • 2 profesorów tytularnych
 • 1 doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny UMCS
 • 1 doktor habilitowany
 • 6 doktorów
 • 3 magistrów

Pracownicy dydaktyczni

 • prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki
 • prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
 • dr hab. Andrzej Machocki, prof. UMCS
 • dr hab. Wojciech Gac
 • dr Adam Lesiuk
 • dr Monika Pańczyk
 • dr Sylwia Pasieczna-Patkowska
 • dr Marek Rotko
 • dr Witold Zawadzki
 • mgr Marcin Cichy

Pracownicy naukowi

 • dr Magdalena Greluk
 • mgr Bogna Banach
 • mgr Grzegorz Słowik

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • Czesława Sikorska

Doktoranci

 • mgr Sylwia Turczyniak
 • mgr Tomasz Olejnik
 • mgr Justyna Pawlonka
 • mgr inż. Ewelina Franczyk (INS Puławy).

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE