logoOLD

 • W Zakładzie pracują:
 • 3 profesorów tytularnych
 • 1 doktor habilitowany
 • 7 doktorów
 • 1 magister
 • Pracownicy dydaktyczni
 • prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki
 • prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
 • prof. dr hab. Andrzej Machocki
 • dr hab. Wojciech Gac
 • dr Adam Lesiuk
 • dr Monika Pańczyk
 • dr Sylwia Pasieczna-Patkowska
 • dr Marek Rotko
 • dr Witold Zawadzki
 • dr Marcin Cichy
 • Pracownicy naukowi
 • dr Magdalena Greluk
 • mgr Grzegorz Słowik
 • Doktoranci
 • mgr Tomasz Olejnik
 • mgr Justyna Pawlonka
 • mgr inż. Ewelina Franczyk (INS Puławy).

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE