logoOLD

W Zakładzie prowadzone są różnorodne zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów i specjalnościach:

  • Technologia chemiczna – wykłady, konwersatoria, laboratoria, laboratoria 2
  • Technologia nieorganiczna – wykłady i laboratoria
  • Technologia chemiczna z elementami inżynierii chemicznej – wykłady i laboratoria
  • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia – wykłady
  • Ochrona środowiska – ćwiczenia terenowe
  • Gospodarka odpadami – wykłady i konwersatoria
  • Zagrożenia cywilizacyjne – technologie bezodpadowe – wykłady i konwersatoria
  • Ocena oddziaływania na środowisko – laboratoria
  • Zajęcia monograficzne i specjalizacyjne – wykłady
  • Zajęcia dyplomowe i magisterskie – seminaria i laboratoria

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

LICENCJACKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

MAGISTERSKIE

Baza danych prac wykonanych w Zakładzie Technologii Chemicznej

DOKTORSKIE